Coaching handler om at finde ud af, hvad du vil og, hvad der evt. forhindrer dig i at nå dine mål.

Coaching er en fremadrettet proces, der tager udgangspunkt i nuet.

Du vil ikke komme sovende til resultaterne. Du vil lære at tage aktivt stilling til de udfordringer, du står overfor og vil dermed være tvunget til at tage et medansvar for coachingforløbet.

Du vil igennem et coaching forløb få større forståelse for, hvilke tankemønstre der hæmmer dig og hvilke der støtter dig i din vej til målet. Du vil blive bedre til at vælge fra og til, og du vil begynde at se muligheder frem for begrænsninger.

Sessionerne vil hjælpe dig til at fokusere på det, der er rigtigt for dig, så du bliver afklaret, det være sig personligt som erhvervsmæssigt. Du vil tilmed opdage, at du faktisk allerede sidder inde med alle de svar du søger for at definere og nå dine mål.

Vores første møde kan være et møde, hvor vi afstemmer forventningerne til hinanden. En sådan session varer ikke mere end 1/2 time og den kan forgå over telefon, via mail eller ved at vi mødes. En forventningsafstemning koster dig ikke noget.  

* 1 Session af 1 1/2 time varighed og koster 700,-kr.
* Ønsker du et længere forløb, så taler vi om det, samt prisen for dette.


Tilbage
Personlig Life-coach
Coaching & Massage